BACHELOR

The cap of the reality show "Bachelor" on TNT. Director - Sergey Shanovich.

О ПРОЕКТЕ

made | the screen saver reality show "Bach" on TNT

 

actors | Ilya Glinnikov, Ksenia Pylnova, Snezhana Kryukova, Maria Efremova

choreographer | Alexey Karpenko

 

Team TNT-Design

art director of the TV channel, director of the department | Elena Shanovich

supervisor | Ilya Mikhailov

leading Broadband designer | Dmitry Silashkin

producer | Alexandra Korzhenkova

postproduction manager | Anna Merkurova

special effects SFX | Sergey Nefedov

the leading designer of Internet projects | Dmitry Tikhonov, Ilya Mikhailov

broadcaster designer | Pavel Ivanov

second director | Artemiy Korzhenkov

copywriter from the ethereal promo | Alexey Fedorov, Yuri Chernyshev

a photo of the backstage (photo) | Igor Stramous

 

Team SHANDESIGN.PRO

director | Sergey Shanovich

operator | Igor Grinyakin

editing | Vladimir Bobrovsky

production manager | Veronika Arazova

 

colorist | Artem Leonov (CG Company)

stylist | Igor Stupnikov

make-up artist (Hair stilist) | Polina Mechkovskaya

art director | Sergey Kibisov

 

production | TNT-Design & Shandesign.pro © 2017 by order of TNT

Works

Все работы